చిన్ని మనసుతో నిన్ను ఆరాధింతును

Chinni Manasutho Ninnu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిన్ని మనసుతో నిన్ను ఆరాధింతును
చిన్ని బిడ్డనేసయ్య స్వీకరించుము (2)
నీవే నా ప్రాణము – నీవే నా ధ్యానము (2)
నీవే నా ధ్యానము (2) ||చిన్ని||

తండ్రి మాటను ధిక్కరించక
తలవంచిన ఇస్సాకు వలే (2)
విధేయతను నేర్పించుము – వినయముగల మనసివ్వుము (2)
వినయముగల మనసివ్వుము (2) ||చిన్ని||

Chinni Manasutho Ninnu Aaraadhinthunu
Chinni Biddanesayya Sweekarinchumu (2)
Neeve Naa Praanamu – Neeve Naa Dhyaanamu (2)
Neeve Naa Dhyaanamu (2) ||Chinni||

Thandri Maatanu Dhikkarinchaka
Thalavanchina Issaaku Vale (2)
Vidheyathanu Nerpinchumu – Vinayamugala Manasivvumu (2)
Vinayamugala Manasivvumu (2) ||Chinni||