చిన్ని చిన్ని చేతులతో

Chinni Chinni Chethulatho

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చిన్ని చిన్ని చేతులతో
బుల్లి బుల్లి బుగ్గలతో
బెత్లెహేము పురము నుండి
కన్య మరియకి పుట్టెనండి
యేసు క్రీస్తు నామమండి
రక్షకుడని అర్ధమండి

పరలోకమున దూతలందరు
సర్వ సైన్యములతో కూడను
పాటలతో పరవశిస్తూ
మహిమ కరుడంటూ పొగుడుతూ
భువికేగె నేకముగా బూరధ్వనితో
రక్షకుని సువార్త చాటింపగా

ఆకసమున తారలన్ని
నేముందు నేముందని త్వర త్వరపడగా
తూర్పు నందొక చిన్ని తార
పరు పరుగున గెంతుకొచ్చి
భువికి సూచన ఇవ్వనండి
బెత్లెముకి మార్గము చూపనండి

దూత వార్త గొన్న గొల్లలు
గెంతులేస్తూ చూడ వచ్చిరి
పసుల తొట్టిలో ప్రభుని చూచి
పట్టలేని సంతసముతో
స్తుతుల గానము చేసెరండి
సకల జనులకు చాటెరండి

తారన్ చూచి జ్ఞానులు కొందరు
రారాజును చూడ బయలు దేరి
బంగారమును బోళమును
సాంబ్రాణి కూడా పట్టుకొచ్చె
పూజించ వచ్చిరి ప్రభు యేసుని
రాజులకు రాజని ఎరిగి వారు

ఎంత సందడి ఎంత సందడి
దీవిలోన భువిలోన ఎంత సందడి
యేసు రాజు జన్మ దినము
ఎంత భాగ్యము ఎంతో శుభము
దేవ దేవుని అమర ప్రేమండి
దివ్య వాక్కు ఫలితమండి

Chinni Chinni Chethulatho
Bulli Bulli Buggalatho
Bethlehemu Puramu Nundi
Kanya Mariyaki Puttenandi
Yesu Kreesthu Naamamandi
Rakshakudani Ardhamandi

Paralokamuna Doothalandaru
Sarva Sainyamulatho Koodanu
Paatalatho Paravashisthu
Mahima Karudantu Poguduthu
Bhuvikege Nekamuga Booradhwanitho
Rakshakuni Suvaartha Chaatimpaga

Aakasamuna Thaaralanni
Nemundu Nemundani Thvara Thvarapadaga
Thoorpu Nandoka Chinni Thaara
Paru Paruguna Genthikochchi
Bhuviki Soochana Ivvanandi
Bethlemuki Maargamu Choopanandi

Dootha Vaartha Gonna Gollalu
Genthulesthu Chooda Vachchiri
Pasula Thottilo Prabhuni Choochi
Pattaleni Santhasamutho
Sthuthula Gaanamu Cheserandi
Sakala Janulaku Chaaterandi

Thaaran Choochi Gnaanulu Kondaru
Raaraajunu Chooda Bayalu Deri
Bangaaramunu Bolamunu
Sambraani Kooda Pattukochche
Poojincha Vachchiri Prabhu Yesuni
Raajulaku Raajani Erigi Vaaru

Entha Sandadi Entha Sandadi
Divilona Bhuvilona Entha Sandadi
Yesu Raaju Janma Dinamu
Entha Bhaagyamu Entho Shubhamu
Deva Devuni Amara Premandi
Divya Vaakku Phalithamandi