చాచిన చేతులు నీవే

Chaachina Chethulu Neeve

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

చాచిన చేతులు నీవే
అరచేతిలో చెక్కినావే
కమ్మని అమ్మవు నీవే
కాచిన తండ్రివి నీవే
నీలా ఎవరు ప్రేమిస్తారు
నాకై ప్రాణం అర్పిస్తారు
కన్నీళ్లు తుడిచి కరుణిస్తారు
కళ్ళార్పకుండా కాపాడతారు ||చాచిన||

కొండలు గుట్టలు చీకటి దారులు
కనిపించదే కళ్ళు చిట్లించినా
కారాలు మిరియాలు నూరేటి ప్రజలు
అన్నారు పడతావొక్క అడుగేసినా
రక్షించే వారే లేరని
నీ పనైపోయిందని (2)
అందరు ఒక్కటై అరచేసినా
అపవాదులెన్నో నాపై మోపేసినా (2)
నీ చేయి చాచేసి చీకటిని చీల్చేసి
శత్రువును కూల్చేసి నిలబెట్టినావు ||చాచిన||

పేదోడు పిరికోడు ప్రభు సేవకొచ్చాడు
అవమానపడతాడని నవ్వేసినా
చిన్నోడు నీవంటూ అర్హత లేదంటూ
అయినోళ్లు కానోళ్లు చెప్పేసినా
నీవెంత నీ బ్రతుకెంతని
నిలువలేవు నీవని (2)
అందరు ఒక్కటై తేల్చేసినా
కూల్చేయాలని నన్ను కృషిచేసినా (2)
నీ ఆత్మతో నింపేసి నిరాశను కూల్చేసి
నా గిన్నె నింపేసి నడిపించినావు ||చాచిన||

Chaachina Chethulu Neeve
Arachethilo Chekkinaave
Kammani Ammavu Neeve
Kaachina Thandrivi Neeve
Neelaa Evaru Premisthaaru
Naakai Praanam Arpisthaatu
Kanneellu Thudichi Karunisthaaru
Kallaarpakundaa Kaapaadathaaru ||Chaachina||

Kondalu Guttalu Cheekati Daarulu
Kanipinchade Kallu Chitlinchinaa
Kaaraalu Miriyaalu Nooreti Prajalu
Annaaru Padthaavokka Adugesinaa
Rakshinche Vaare Lerani
Nee Panaipoyindani (2)
Andaru Okkatai Arachesinaa
Apavaadulenno Naapai Mopesinaa (2)
Nee Cheyi Chaachesi – Cheekatini Cheelchesi
Shathruvunu Koolchesi – Nilabettinaavu ||Chaachina||

Pedodu Pirikodu Prabhu Sevakochchaadu
Avamaanapadathaadani Navvesinaa
Chinnodu Neevantu Arhatha Ledantu
Ainollu Kaanollu Cheppesinaa
Neeventha Nee Brathukenthani
Niluvalevu Neevani (2)
Andaru Okkatai Thelchesinaa
Koolcheyaalani Nannu Krushichesinaa (2)
Nee Aathmatho Nimpesi – Niraashanu Koolchesi
Naa Ginne Nimpesi – Nadipinchinaavu ||Chaachina||