యేసయ్యా నా యేసయ్యా

Brathikiyunnaanante Nee Krupa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

యేసయ్యా నా యేసయ్యా…
యేసయ్యా నా యేసయ్యా…
బ్రతికియున్నానంటే నీ కృప
జీవిస్తున్నానంటే నీ కృప (2)
ఏ యోగ్యత నాలో లేదు – ఎంత భాగ్యము నిచ్చావు
పరిశుద్ధత నాలో లేదు – నీ ప్రేమను చూపావు (2)
యేసయ్యా నా యేసయ్యా
యేసయ్యా నా యేసయ్యా (2)

నా జీవిత నావా సాగుచుండగా
తుఫానులు వరదలు విసిరి కొట్టగా
కదలలేక నా కథ ముగించబోగా
నువ్వు పదా అంటూ నన్ను నడిపినావు (2)
సదా నిన్నే సేవిస్తూ సాగిపోయేదా
నీ పాదాల చెంతనే వాలిపోయేదా (2) ||యేసయ్యా||

నా జీవితమంతా ప్రయాసలు పడగా
శోధనల సంద్రములో మునిగిపోగా
నా ఆశల తీరం అడుగంటిపోగా
ఆప్యాయత చూపి ఆదరించినావు (2)
నీ కృపతోనే నా బ్రతుకు ధన్యమైనది
నీ కృప లేనిదే నేను బ్రతుకలేనయ్యా (2) ||బ్రతికి||

Yesayyaa Naa Yesayyaa…
Yesayyaa Naa Yesayyaa…
Brathikiyunnaanante Nee Krupa
Jeevisthunnaanante Nee Krupa (2)
Ae Yogyatha Naalo Ledu – Entha Bhaagyamu Nichchaavu
Parishuddhatha Naalo Ledu – Nee Premanu Choopaavu (2)
Yesayyaa Naa Yesayyaa
Yesayyaa Naa Yesayyaa (2)

Naa Jeevitha Naavaa Saaguchundagaa
Thuphaanulu Varadalu Visiri Kottagaa
Kadalaleka Naa Katha Muginchabogaa
Nuvvu Padaa Antu Nannu Nadipinaavu (2)
Sadaa Ninne Sevisthu Saagipoyedaa
Nee Paadaala Chenthane Vaalipoyedaa (2) ||Yesayyaa||

Naa Jeevithamanthaa Prayaasalu Padagaa
Shodhanala Sandramulo Munigipogaa
Naa Aashala Theeram Adugantipogaa
Aapyaayatha Choopi Aadarinchinaavu (2)
Nee Krupathone Naa Brathuku Dhanyamainadi
Nee Krupa Lenide Nenu Brathukalenayyaa (2) ||Brathiki||