బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా

Brathakaalani Unnaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా
నిలవాలని ఉన్నా నిలవలేకున్నా (2)
చూడాలని ఉన్నా చూడలేకున్నా
చేరాలని ఉన్నా నిను చేరలేకున్నా
బ్రతికించుమో యేసయ్యా
దరి చేర్చుమో నన్నయ్యా (2) ||బ్రతకాలని||

కాపరి లేని గొర్రెనైతి
కాటికి నే చేరువైతి
కావలి లేని తోటనైతి
కారడవిగా నే మారితి
గూడు చెదరిన గువ్వనైతి
గుండె పగిలిన ఎకాకినైతి
గుండె దిగులుగా ఉందయ్యా
గూడు చేర్చుమో యేసయ్యా (2) ||బ్రతకాలని||

నా ఆశలే అడియాశలై
అడుగంటెనే నా జీవితం
శోధనల సుడివడిలో
తొట్రిల్లెనే నా పయనం
చుక్కాని లేని నావనైతి
గమ్యం తెలియక అల్లాడుచుంటి
గురి చేర్చుమో యేసయ్యా
గుండె గుడిలో నీవుండయ్యా (2) ||బ్రతకాలని||

Brathakaalani Unnaa Brathakalekunnaa
Nilavaalani Unnaa Nilavalekunnaa (2)
Choodaalani Unnaa Choodalekunnaa
Cheraalani Unnaa Ninu Cheralekunnaa
Brathikinchumo Yesayyaa
Dari Cherchumo Nannayyaa (2) ||Brathakaalani||

Kaapari Leni Gorrenaithi
Kaatiki Ne Cheruvaithi
Kaavali Leni Thotanaithi
Kaaradavigaa Ne Maarithi
Goodu Chedarina Guvvanaithi
Gunde Pagilina Ekaakinaithi
Gunde Didulugaa Undayyaa
Goodu Cherchumo Yesayyaa (2) ||Brathakaalani||

Naa Aashale Adiaashalai
Adugantene Naa Jeevitham
Shodhanala Sudivadilo
Thotrillene Naa Payanam
Chukkaani Leni Naavanaithi
Gamyam Theliyaka Allaaduchunti
Guri Cherchumo Yesayyaa
Gunde Gudilo Neevundayyaa (2) ||Brathakaalani||