బ్యూలా దేశము నాది

Beulah Deshamu Naadi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

బ్యూలా దేశము నాది
సుస్థిరమైన పునాది (2)
కాలము స్థలము లేనిది (2)
సుందర పురము – నందనవనము (2) ||బ్యూలా||

స్పటిక నది తీరము నాది
అన్నిటిలో ఘనం అనాది (2)
అపశ్రుతి లేని రాగములు (2)
అలరెడు పురము యేసుని వరము (2) ||బ్యూలా||

జీవ వృక్ష ఫల సాయము నాది
దేవుని మహిమ స్పర్శ వేది (2)
మరణం బాధే లేనిది (2)
అమరుల పురము మంగళకరము (2) ||బ్యూలా||

Beulah Deshamu Naadi
Susthiramaina Punaadi (2)
Kaalamu Sthalamu Lenidi (2)
Sundara Puramu – Nadanavanamu (2) ||Beulah||

Spatika Nadi Theeramu Naadi (2)
Annitilo Ghanam Anaadi (2)
Apashruthi Leni Raagamulu (2)
Alaredu Puramu Yesuni Varamu (2) ||Beulah||

Jeeva Vruksha Phala Saayamu Naadi (2)
Devuni Mahima Sparsha Vedi (2)
Maranam Baadhe Lenidi (2)
Amarula Puramu Mangalakaramu (2) ||Beulah||