అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో

Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అయ్యా నా కోసం కల్వరిలో
కన్నీరును కార్చితివా (2)
నశించిపోవు ఈ పాపి కొరకై
సిలువను మోసితివా
అయ్యా వందనమయ్యా
యేసు వందనమయ్యా (2) ||అయ్యా||

పడిపోయి ఉన్న వేళలో
నా చేయి పట్టి లేపుటకు
గొల్గొతా కొండపై పడిపోయిన
యేసు నా కొరకు తిరిగి లేచితివి (2) ||అయ్యా వందనమయ్యా||

అనాథ నేను కాదని
సిలువపై నాకు చెప్పుటకు
ఒంటరిగా ఉన్న మరియను
యేసు యోహానును అప్పగించితివి (2) ||అయ్యా వందనమయ్యా||

Ayyaa Naa Kosam Kalvarilo
Kanneerunu Kaarchithivaa (2)
Nashinchipovu Ee Paapi Korakai
Siluvanu Mosithivaa
Ayyaa Vandanamayyaa
Yesu Vandanamayyaa (2) ||Ayyaa||

Padipoyi Unna Velalo
Naa Cheyi Patti Leputaku
Golgotha Kondapai Padipoyinaa
Yesu Naa Koraku Thirigi Lechithivi (2) ||Ayyaa Vandanamayyaa||

Anaatha Nenu Kaadani
Siluvapai Naaku Chepputaku
Ontarigaa Unna Mariyanu
Yesu Yohaanuku Appaginchithivi (2) ||Ayyaa Vandanamayyaa||