అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప

Avadhule Lenidi

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప
అనంతమైనది ఆశ్చర్యమైనది (2)
యేసయ్యా నాపై నీవు చూపిన కృప
అమూల్యమైనది వర్ణించలేనిది (2) ||అవధులే||

ఊహించలేని హృదయానందమును
దుఃఖమునకు ప్రతిగా దయచేసినావు (2)
భారమెక్కువైనా తీరం కడుదూరమైనా
నీపై ఆనుకొందును
నేను గమ్యం చేరుకొందును (2) ||అవధులే||

సరిపోల్చలేని మధురమైన అనుభవం
వింతైన నీ ప్రేమలో అనుభవింపజేశావు (2)
సౌందర్యమైన అతిపరిశుద్ధమైన
నీ రూపము తలచుకొందును
నేను నీ కోసమే వేచియుందును (2) ||అవధులే||

లెక్కించలేని అగ్ని శోధనలో
ప్రయాసమునకు తగిన ఫలములిచ్చినావు (2)
వాడబారని కిరీటము నే పొందుటకు
వెనుకున్నవి మరచి
నేను లక్ష్యము వైపు సాగెద (2) ||అవధులే||

Avadhule Lenidi Divyamaina Nee Krupa
Ananthamainadi Aascharyamainadi (2)
Yesayyaa Naapai Neevu Choopina Krupa
Amoolyamainadi Varninchalenidi (2) ||Avadhule||

Oohinchaleni Hrudayaanandamunu
Dukhamunaku Prathigaa Dayachesinaavu (2)
Bhaaramekkuvainaa Theeram Kadu Dooramainaa
Neepai Aanukondunu
Nenu Gamyam Cherukondunu (2) ||Avadhule||

Saripolchaleni Madhuramaina Anubhavam
Vinthaina Nee Premalo Anubhavimpajesaavu (2)
Soundaryamaina Athi Parishuddhamaina
Nee Roopamu Thalachukondunu
Nenu Nee Kosame Vechiyundunu (2) ||Avadhule||

Lekkinchaleni Agni Shodhanalo
Prayaasamunaku Thagina Phalamulichchinaavu (2)
Vaadabaarani Kireetamu Ne Pondutaku
Venukunnavi Marachi
Nenu Lakshyamu Vaipu Saageda (2) ||Avadhule||