అత్యున్నతమైనది యేసు నామం – యేసు నామం

Athyunnathamainadi Yesu Naamam

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అత్యున్నతమైనది యేసు నామం – యేసు నామం
అత్యంత శక్తి గలది యేసు నామం – యేసు నామం
ఉన్నత నామం – సుందర నామం
ఉన్నత నామం – శ్రీ యేసు నామం
అన్ని నామములకు పై నామం – పై నామం – పై నామం
యేసు నామం – యేసు నామం (2)

ప్రతి మోకాలు యేసు నామంలో నేల వంగును
ప్రతి నాలుక యేసే దైవమని అంగీకరించును (2)
పరిశుద్ధ చేతులెత్తి స్తుతించి పాడుమా
పరలోక దీవెనలు పొందగ చేరుము
హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ ||అత్యున్నత||

పరిశుద్ధుడైన యేసు నామంలో సాతాను పారిపోవున్
మృతిని గెల్చిన యేసు నామంలో స్వస్థత దొరుకును (2)
పరిశుద్ధ చేతులెత్తి స్తుతించి పాడుమా
పరలోక దీవెనలు పొందగ చేరుము
హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయ ||అత్యున్నత||

Athyunnathamainadi Yesu Naamam – Yesu Naamam
Athyantha Shakthi Galadi Yesu Naamam – Yesu Naamam
Unnatha Naamam – Sundara Naamam
Unnatha Naamam – Shree Yesu Naamam
Anni Naamamulaku Pai Naamam – Pai Naamam – Pai Naamam
Yesu Naamam – Yesu Naamam (2)

Prathi Mokaalu Yesu Naamamlo Nela Vangunu
Prathi Naaluka Yese Daivamani Angeekarinchunu (2)
Parishuddha Chethuletthi Sthuthinchi Paadumaa
Paraloka Deevenalu Pondaga Cherumu
Hallelooya – Hallelooya – Hallelooya – Hallelooya ||Athyunnatha||

Parishuddhudaina Yesu Naamamlo Saathaanu Paaripovun
Mruthine Gelchina Yesu Naamamlo Swasthatha Dorukunu (2)
Parishuddha Chethuletthi Sthuthinchi Paadumaa
Paraloka Deevenalu Pondaga Cherumu
Hallelooya – Hallelooya – Hallelooya – Hallelooya ||Athyunnatha||