అన్ని వేళల వినువాడు నీ ప్రార్ధనలన్నియు

Anni Velala Vinuvaadu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అన్ని వేళల వినువాడు నీ ప్రార్ధనలన్నియు
ఏ బేధము లేకనే ఆలకింపనైయున్నాడు (2)
ప్రార్ధించుము అలయకనే
కనిపెట్టుము విశ్వాసముతో (2)
నీ ప్రార్ధనే మార్చును నీ స్థితి
నీ ఎదలో కన్నీరు తుడచును ||అన్ని||

కుమిలిపోతూ నలిగిపోతూ
ఏమౌతుందో అర్ధం కాక (2)
వేదన చెందుతూ నిరాశలో మునిగావా (2)
ఒకసారి యోచించుమా
నీ మొఱ్ఱను వినువాడు యెసయ్యే (2) ||అన్ని||

ఎవరికీ చెప్పుకోలేక
అంతగా బాధ ఎందుకు (2)
మొఱ్ఱపెట్టిన వారికి సమీపముగా యేసు ఉండును (2)
ఒకసారి యోచించుమా
నీ మొఱ్ఱను వినువాడు యెసయ్యే (2) ||అన్ని||

Anni Velala Vinuvaadu Nee Praardhanalanniyu
Ae Bedhamu Lekane Aalakimpanaiyunnaadu (2)
Praardhinchumu Alayakane
Kanipettumu Vishwaasamutho (2)
Nee Praardhane Maarchunu Nee Sthithi
Nee Edalo Kanneeru Thudachunu ||Anni||

Kumilipothu Naligipothu
Emauthundo Ardham Kaaka (2)
Vedana Chenduthu Niraashalo Munigaavaa (2)
Okasaari Yochinchumaa
Nee Morranu Vinuvaadu Yesayye (2) ||Anni||

Evariki Cheppukoleka
Anthagaa Baadha Enduku (2)
Morrapettina Vaariki Sameepamugaa Yesu Undunu (2)
Okasaari Yochinchumaa
Nee Morranu Vinuvaadu Yesayye (2) ||Anni||