అంకితం ప్రభూ నా జీవితం – నీ చరణాల సేవకే అంకితమయ్యా

Ankitham Prabhu Naa Jeevitham

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అంకితం ప్రభూ నా జీవితం – నీ చరణాల సేవకే అంకితమయ్యా (2)
నీ సేవకై ఈ సమర్పణా – అంగీకరించుము నాదు రక్షకా (2)

మోడుబారిన నా జీవితం – చిగురింపజేసావు దేవా
నిష్ఫలమైన నా జీవితం – ఫలియింపజేసావు ప్రభువా
నీ కృపలో బహుగా ఫలించుటకు
ఫలింపని వారికి ప్రకటించుటకు (2)
అంగీకరించుము నా సమర్పణ ||అంకితం||

కారు చీకటి కాఠిన్య కడలిలో – నీ కాంతినిచ్చావు దేవా
చీకటిలోనున్న నా జీవితం – చిరుదివ్వెగా చేసావు ప్రభువా
నీ సన్నిధిలో ప్రకాశించుటకు
అంధకార ఛాయలను తొలగించుటకు (2)
అంగీకరించుము నా సమర్పణ ||అంకితం||

Ankitham Prabhu Naa Jeevitham
Nee Charanaala Sevake Ankithamayyaa (2)
Nee Sevakai Ee Samarpanaa
Angeekarinchumu Naadu Rakshakaa (2) ||Ankitham||

Modubaarina Naa Jeevitham – Chigurimpajesaavu Devaa
Nishphalamaina Naa Jeevitham – Phaliyimpajesaavu Prabhuvaa
Nee Krupalo Bahugaa Phalinchutaku
Phalimpani Vaariki Prakatinchutaku (2)
Angeekarinchumu Naa Samrpana ||Ankitham||

Kaaru Cheekati Kaatinya Kadalilo – Nee Kaanthinichchaavu Devaa
Cheekatilonunna Naa Jeevitham – Chiru Divvega Chesaavu Prabhuvaa
Nee Sannidhilo Prakaashinchutaku
Andhakaara Chaayalanu Tholaginchutaku (2)
Angeekarinchumu Naa Samrpana ||Ankitham||