అందాలు చిందే శుభ వేళ – అందుకో ఈ వేళ

Andaalu Chinde

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అందాలు చిందే శుభ వేళ – అందుకో ఈ వేళ (2)
కోరుకున్నావు ఈ వరుని – చేరియున్నాడు నీ జతనే (2) ||అందాలు||

చిననాటి పుట్టింటి నడకా
సాగాలి అత్తింటి దాకా (2)
ఎంత ఘనమైన బంధం
వెయ్యేండ్ల వివాహ బంధం (2) ||అందాలు||

సంసార సాగర పయనం
తెర చాటు అనుభూతి వినయం (2)
సాగిపోవాలి పయనం
చేరుకోవాలి గమ్యం (2) ||అందాలు||

యేసయ్య పాదాల చెంత
వదలాలి ఎదలోని చింత (2)
క్రీస్తు పుట్టాలి నీలో
చేర్చుకోవాలి హృదిలో (2) ||అందాలు||

Andaalu Chinde Shubha Vela – Anduko Ee Vela (2)
Korukunnaavu Ee Varuni – Cheriyunnaadu Nee Jathane (2) ||Andaalu||

Chinanaati Puttinti Nadakaa
Saagaali Atthinti Daakaa (2)
Entha Ghanamaina Bandham
Veyyendla Vivaaha Bandham (2) ||Andaalu||

Samsaara Saagara Payanam
Thera Chaatu Anubhoothi Vinayam (2)
Saagipovaali Payanam
Cherukovaali Gamyam (2) ||Andaalu||

Yesayya Paadaala Chentha
Vadalaali Edaloni Chintha (2)
Kreesthu Puttaali Neelo
Cherchukovaali Hrudilo (2) ||Andaalu||