ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు యేసు తోడుండగా

Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఏ బాధ లేదు ఏ కష్టం లేదు యేసు తోడుండగా
ఏ చింత లేదు ఏ నష్టం లేదు ప్రభువే మనకుండగా
దిగులేల ఓ సోదరా ప్రభువే మనకండగా
భయమేల ఓ సోదరీ యేసే మనకుండగా
హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ – హల్లెలూయ (2) ||ఏ బాధ||

ఎర్ర సంద్రం ఎదురొచ్చినా
యెరికో గోడలు అడ్డొచ్చినా
సాతాను శోధించినా
శత్రువులే శాసించినా
పడకు భయపడకు బలవంతుడే నీకుండగా
నీకు మరి నాకు ఇమ్మానుయేలుండగా ||దిగులేల||

పర్వతాలు తొలగినా
మెట్టలు తత్తరిల్లినా
తుఫానులు చెలరేగినా
వరదలు ఉప్పొంగినా
కడకు నీ కడకు ప్రభు యేసే దిగి వచ్ఛుగా
నమ్ము ఇది నమ్ము యెహోవా యీరే కదా ||దిగులేల||

Ae Baadha Ledu Ae Kashtam Ledu Yesu Thodundagaa
Ae Chintha Ledu Ae Nashtam Ledu Prabhuve Manakundagaa
Digulela O Sodaraa Prabhuve Manakandagaa
Bhayamela O Sodaree Yese Manakundagaa
Hallelooya Hallelooya Hallelooya – Hallelooya (2) ||Ae Baadha||

Erra Sandram Edurochchinaa
Eriko Godalu Addochchinaa
Saathaanu Shodhinchinaa
Shathruvule Shaasinchinaa
Padaku Bhayapdaku Balavanthude Neekundagaa
Neeku Mari Naaku Immanuyelundagaa ||Digulela||

Parvathaalu Tholaginaa
Mettalu Thaththarillinaa
Thuphaanulu Chelareginaa
Varadale Upponginaa
Kadaku Nee Kadaku Prabhu Yese Digi Vachchugaa
Nammu Idi Nammu Yehovaa Eere Kadaa ||Digulela||