అడగక ముందే అక్కరలెరిగి

Adagaka Mundhe

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
ఎందరు ఉన్నా బంధువు నీవే
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా

పదే పదే నేను పాడుకోనా
ప్రతి చోట నీ మాట నా పాటగా
మరి మరి నే చాటుకోనా
మనసంతా పులకించని సాక్షిగా
నా జీవిత గమనానికి గమ్యము నీవే
చితికిన నా గుండెకు ప్రాణం నీవే (2) ||పదే పదే||

మమతల మహా రాజా
(నా) యేసు రాజా (4)

అడగక ముందే అక్కరలెరిగి
అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
ఎందరు ఉన్నా బంధువు నీవే
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా (2)

అవసరాలు తీర్చిన ఆత్మీయుడా
బంధాలను పెంచిన భాగ్యవంతుడా (2) ||మమతల||

అడిగిన వేళ అక్కున చేరి
అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే
నలిగిన వేళ నా దరి చేరి
నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే (2)
అనురాగం పంచిన అమ్మవు నీవే
నమ్మకాన్ని పెంచిన నాన్నవు నీవే (2) ||పదే పదే||

Adagaka Mundhe Akkaralerigi
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Endaru Unaa Bandhuvu Neeve
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa

Padhe Padhe Nenu Paadukonaa
Prathi Chota Nee Maata Naa Paatagaa
Mari Mari Ne Chaatukonaa
Manasantha Pulakinchani Saakshigaa
Naa Jeevitha Gamanaaniki Gamyamu Neeve
Chithikina Naa Gundeku Praanam Neeve (2) ||Padhe Padhe||

Mamathala Maha Raajaa
(Naa) Yesu Raajaa (4)

Adagaka Mundhe Akkaralerigi
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Endaru Unaa Bandhuvu Neeve
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa (2)
Avasaraalu Theerchina Aathmeeyudaa
Bandhaalanu Penchina Bhaagyavanthudaa (2) ||Mamathala||

Adigina Vela Akkuna Cheri
Anuraagam Panchina Ammavu Neeve
Naligina Vela Naa Dari Cheri
Nammakaanni Penchina Naannavu Neeve (2)
Anuraagam Panchina Ammavu Neeve
Nammakaanni Penchina Naannavu Neeve (2) ||Padhe Padhe||