ఆవేదన నేనొందను

Aavedana Nenondanu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆవేదన నేనొందను
అవమానముతో నే కృంగను
ఆనందమే నా జీవితం (2)
నా యేసుని బాహూవులో
హల్లెలూయా హల్లెలూయా (2)
హల్లెలూయా ఆనందమే ||ఆవేదన||

నాకేమి కావలెనో నేనేమి కోరెదనో (2)
నా ఊహలకు ఊపిరి పోసి
కోరిన ఈవుల నొసగిన ఉన్నతమైన అద్భుతమైన
నీ కార్యములు ఆశ్చర్యమే (2) ||హల్లెలూయా||

కష్టాల కెరటాల సుడిగుండమందున (2)
కలవరమొంది కృంగిన నన్ను
కరుణతో పరమున చేర్చి శిఖరముపైన నిలిపిన దేవా
కృపలన్నియు కురిపించితివి (2) ||హల్లెలూయా||

Aavedana Nenondanu
Avamaanamutho Ne Krunganu
Aanandame Naa Jeevitham (2)
Naa Yesuni Baahuvulo
Hallelooyaa Hallelooyaa (2)
Hallelooyaa Aanandame ||Aavedana||

Naakemi Kaavaleno Nenemi Koredano (2)
Naa Oohalaku Oopiri Posi
Korina Eevula Nosagina
Unnathamaina Adbhuthamaina
Nee Kaaryamulu Aascharyame (2) ||Hallelooyaa||

Kashtaala Kerataala Sudigundamanduna (2)
Kalavaramondi Krungina Nannu
Karunatho Paramuna Cherchi
Shikharamupaina Nilipina Devaa
Krupalanniyu Kuripinchithivi (2) ||Hallelooyaa||