ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు

Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆశ్చర్య కార్యముల్ చేయును యేసు (2)
అద్భుతములతో నిన్ను నడుపును – ప్రార్థించుమా నిత్యము
నీ మార్గము నీ భారము సమర్పించుమా ప్రభుకు (2) ||ఆశ్చర్య||

రాత్రంతా వాలా వేసినా ఫలితమేమి రాలేదుగా
యేసయ్యా చిన్న మాట చెప్పగా వలలు నిండెను
జాలరుల మదిలో ఆనందమే
యేసుతో పనిలో ఆశ్చర్యమే (2)
హోసన్నా జయము నీకే – రాజువు నీవేగా (2) ||ఆశ్చర్య||

కనులతో చూసేవి ఉండలేవు చిరకాలం
యేసు మాట నిలుచును తరతరాలు
తండ్రిలా పోషించి దీవించును
తల్లిలా ఆదరించి ప్రేమించును (2)
హోసన్నా జయము నీకే – రాజువు నీవేగా (2) ||ఆశ్చర్య||

Aascharya Kaaryamul Cheyunu Yesu (2)
Adbhuthamulatho Ninnu Nadupunu – Praarthinchumaa Nithyamu
Nee Maargamu Nee Bhaaramu Samarpinchumaa Prabhuku (2) ||Aascharya||

Raathranthaa Vala Vesinaa Phalithamemi Raaledugaa
Yesayyaa Chinna Maata Cheppaga Valalu Nindenu
Jaalarula Madilo Aanandame
Yesutho Panilo Aascharyame (2)
Hosannaa Jayamu Neeke – Raajuvu Neevegaa (2) ||Aascharya||

Kanulatho Choosevi Undalevu Chirakaalam
Yesu Maata Niluchunu Tharatharaalu
Thandrilaa Poshinchi Deevinchunu
Thallilaa Aadarinchi Preminchunu (2)
Hosannaa Jayamu Neeke – Raajuvu Neevegaa (2) ||Aascharya||