ఆనందింతు నీలో దేవా

Aanandinthu Neelo Devaa

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆనందింతు నీలో దేవా
అనుదినం నిను స్తుతించుచు (2)
మధురమైన నీ నామమునే (2)
మరువక ధ్యానించెద ప్రభువా -ఆనందింతు

ఆత్మ నాథా అదృశ్య దేవా
అఖిల చరాలకు ఆధారుండా (2)
అనయము నిను మది కొనియాడుచునే
ఆనందింతు ఆశ తీర (2) -ఆనందింతు

నాదు జనములు నను విడచినను
నన్ను నీవు విడువకుండా (2)
నీ కను దృష్టి నాపై నుంచి
నాకు రక్షణ శృంగమైన (2) -ఆనందింతు

శ్రేష్ఠమగు నీ స్వాస్థ్యము కొరకు
మేఘమందు రానైయున్న (2)
ఆ ఘడియ ఎప్పుడో ఎవరికి తెలుసు
అంతం వరకును భద్రపరచుము (2) -ఆనందింతు

శ్రమలు నన్ను చుట్టిన వేళ
చింతలో కృశించిన వేళ (2)
అభయముగా నీ దర్శనమిచ్చి
శ్రమలు బాపి శాంతినిచ్చితివి (2) ఆనందింతు

Aanandinthu Neelo Devaa
Anudinam Ninu Sthuthinchuchu (2)
Madhuramaina Nee Naamamune (2)
Maruvaka Dhyaaninicheda Prabhuvaa -Aanandinthu

Aathma Naathaa Adrushya Devaa
Akhila Charaalaku Aadhaarundaa (2)
Anayamu Ninu Madi Koniyaaduchune
Aanandinthu Aasha Theera (2) -Aanandinthu

Naadu Janamulu Nanu Vidachinanu
Nannu Neevu Viduvakunda (2)
Nee Kanu Drushti Naapai Nunchi
Naaku Rakshana Shrungamaina (2) -Aanandinthu

Shreshtamagu Nee Swaasthyamu Korakai
Meghamandu Raanaiyunna (2)
Aa Ghadiya Epudo Evariki Thelusu
Antham Varakunu Bhadra Parachumu (2) -Aanandinthu

Shramalu Nannu Chuttina Vela
Chinthalo Krushinchina Vela (2)
Abhayamugaa Nee Darshanamichchi
Shramalu Baapi Shaanthinichchithivi (2) -Aanandinthu