ఆలకించుమో దేవా మా ఆక్రందనను

Aalakinchumo Devaa Maa Aakrandananu

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆలకించుమో దేవా మా ఆక్రందనను
కోల్పోతిమయ్యా మా ఆత్మీయులను (2)
మా ధైర్యము నీవై – మము నడిపించుము తండ్రి
బలహీనులమైన మమ్ము బలపరచుమయ్యా…

భూదిగoతముల నుండి మొరపెట్టుచున్నాము
మా ప్రార్థన ఆలకించుమో దేవా (2)
మా కనులెత్తుచున్నాము కనికరించుము
నీ రాకడకు మమ్ము సిధ్ధపరచుము
అంధకారము అలముకొన్న – ఈ లోకములో
గొప్ప వెలుగుగా మమ్ము ఉండనిమ్ము ఆలకించుమో

Aalakinchumo Devaa Maa Aakrandananu
Kolpothimayyaa Maa Aathmeeyulanu (2)
Maa Dhairyamu Neevai – Mamu Nadipinchumu Thandri
Balaheenulamaina Mammu Balaparachumayyaa…

Bhoodiganthamula Nundi Morapettuchunnaamu
Maa Praardhana Aalakinchumo Devaa (2)
Maa Kanuletthuchunnaamu Kanikarinchumu
Nee Raakadaku Mammu Siddhaparachumu
Andhakaaramu Alamukonna – Ee Lokamulo
Goppa Velugugaa Mammu Undanimmu Aalakinchumo