ఆధారం నాకు ఆధారం

Aadhaaram Naaku Aadhaaram

Telugu Christian Songs

Writer/Singer

Telugu Christian Songs

ఆధారం నాకు ఆధారం
నాకు తోడునీడై ఉన్న నీ కృపయే ఆధారం
ఆశ్రయమూ నాకు ఆశ్రయమూ
ఆపత్కాలమందు ఆశ్రయమూ నీ నామం ఆశ్రయమూ
తల్లితండ్రి లేకున్నా – బంధుజనులు రాకున్నా
లోకమంత ఒకటైనా – బాధలన్ని బంధువులైనా ||ఆధారం||

భక్తిహీన బంధంలో నేనుండగా
శ్రమల సంద్రంలో పడియుండగా (2)
ఇరుకులో విశాలతనూ కలిగించిన దేవా (2)
నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగ రావా (2) ఆధారం

దారిద్య్రపు సుడినుండి ఐశ్యర్యపు తీరానికి
నీ స్వరమె నా వరమై నడిపించిన యేసయ్యా (2)
విడువను ఎడబాయనని పలికిన నా దేవా (2)
నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగ రావా (2) ఆధారం

దిగులుపడిన వేళలలో దరిచేరిన దేవా
అవమానపు చీకటిలో బలమిచ్చిన నా దేవా (2)
చీకటిలో వెలుగువై నడిచొచ్చిన నా దేవా (2)
నీ చల్లని ఒడిలో నన్ను చేర్చగ రావా (2) ఆధారం

Aadhaaram Naaku Aadhaaram
Naaku Thodu Needai Unna Nee Krupaye Aadhaaram
Aashrayamu Naaku Aashrayamu
Aapathkaalamandu Aashrayamu Nee Naamam Aashrayamu
Thalli Thandri Lekunnaa – Bandhu Janulu Raakunaa
Lokamantha Okatainaa – Baadhalanni Bandhuvulainaa ||Aadhaaram||

Bhakthiheena Bandhamlo Nenundagaa
Shramala Sandramlo Padiyundagaa (2)
Irukulo Vishaalathanu Kaliginchina Devaa (2)
Nee Challani Odilo Nannu Cherchaga Raavaa (2) Aadhaaram

Daaridryapu Sudi Nundi Aishwaryapu Theeraaniki
Nee Swarame Naa Varamai Nadipinchina Yesayyaa (2)
Viduvanu Edabaayanani Palikina Naa Devaa (2)
Nee Challani Odilo Nannu Cherchaga Raavaa (2) Aadhaaram

Digilupadina Velalalo Dari Cherina Devaa
Avamaanapu Cheekatilo Balamichchina Naa Devaa (2)
Cheekatilo Veluguvai Nadichochchina Naa Devaa (2)
Nee Challani Odilo Nannu Cherchaga Raavaa (2) Aadhaaram