மேன்மை எது தேவ ஊழியமே

Menmai Edhu

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே
மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே
இருப்பதோ கொஞ்ச காலம்
அதை தேவனுக்கென்று கொடு
இருப்பதோ ஒரு வாழ்க்கை
அதை இயேசுவுக்கென்று கொடு

மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே
மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே

பதவி இருக்கும் வரை
அந்த பதவியால் உனக்கு மேன்மை
செல்வம் இருக்கும் வரை
அந்த செல்வத்தினால் உனக்கு மேன்மை
பதவி மாறாதிருக்குமோ? சிந்தித்து பார் இன்றே
செல்வம் என்றும் நிலைக்குமோ? புரிந்துகொள் இன்றே

மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே
மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே

இளமை இருக்கும் வரை
அந்த அழகினால் உனக்கு மேன்மை
திறமை இருக்கும் வரை
வரும் புகழ்ச்சியால் உனக்கு மேன்மை
இளமை மாறாதிருக்குமோ? சிந்தித்து பார் இன்றே
திறமை மறையாதிருக்குமோ? புரிந்துகொள் இன்றே

மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே
மேன்மை எது? தேவ ஊழியமே

வாலிபம் இருக்கும் வரை
அந்த பெலத்தினால் உனக்கு மேன்மை
ஜீவன் இருக்கும் வரை
இந்த மேன்மையெல்லாம் உனக்கு மேன்மை
ஒரு நாள் உன் ஜீவன் போகுமே
தேவனும் ஒரு நாள் வருவாரே
உன்னிடம் கணக்கு கேட்டிட்டால்
அன்று பதில் என்ன சொல்வாய்? ஏ ஏ …

ஊழியமே கர்த்தருக்குள் மேன்மையே
ஊழியமே கர்த்தருக்குள் மேன்மையே

இருப்பதோ கொஞ்ச காலம்
அதில் ஆத்துமாக்கள் வெல்வோம்
இருப்பதோ ஒரு வாழ்க்கை
அதை உண்மையாய் கழித்திடுவோம்

ஊழியமே கர்த்தருக்குள் மேன்மையே
ஊழியமே கர்த்தருக்குள் மேன்மையே

Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae
Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae
Irupadhoa Konja Kaalam
Adhai Dhaevanukendru Kodu
Irupadhoa Oru Vaazhkai
Adhai Yaesuvukendru Kodu

Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae
Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae

Padhavi Irukkum Varai
And Padhaviyaal Unaku Maenmai
Selvam Irukum Varai
Andha Selvathinaal Unaku Maenmai
Padhavi Maaraadhirukumoa? Sindhithu Paar Indrae
Selvam Endrum Nilaikumoa? Purindhukol Indrae

Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae
Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyama

Ilamai Irukkum Varai
Andha Azhaginaal Unaku Maenmai
Thiramai Irukum Varai
Varum Pugazhchiyaal Unaku Maenmai
Ilamai Maaraadhirukumoa? Sindhithu Paar Indrae
Thiramai Maraiyaadhirukumoa? Purindhukol Indrae

Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae
Maenmai Edhu ? Dhaeva Oozhiyamae

Vaalibam Irukkum Varai
Andha Belathinaal Unaku Maenmai
Jeevan Irukum Varai
Indha Maenmaiyellaam Unaku Maenmai
Oru Naal Un Jeevan Poagumae
Dhaevanum Oru Naal Varuvaarae
Unnidam Kanakku Kaetittaal
Andru Badhil Enna Solvaai? Ae Ae …

Oozhiyamae Kartharukkul Maenmai
Oozhiyamae Kartharukkul Maenmai

Iruppadhoa Konja Kaalam
Adhil Aathumaakal Velvoam
Iruppadhoa Oru Vaazhkai
Adhai Unmaiyaai Kazhithiduvoam

Oozhiyamae Kartharukkul Maenmai
Oozhiyamae Kartharukkul Maenmai