வாருங்கள் நம் இறைவன் இல்லம் வாருங்கள்

Varunkal nam iraivan illam varunkaḷ

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

வாருங்கள் நம் இறைவன் இல்லம் வாருங்கள்
கூடுங்கள் நல் சமூகமாக கூடுங்கள்
நம் மீட்பராய் நல் நேசராய் (2)
உறவுகொள்ள வாருங்கள், பலிபொருளாய் மாறுங்கள்
வாருங்கள் இறைவன் இல்லம் வாருங்கள்
கூடுங்கள் நல் சமூகமாக கூடுங்கள்

எங்கும் பொங்கும் அவரின் அன்பு இல்லம் சேர வாருங்கள்
தாங்கும் கரங்கள் நம்மை என்றும் இறுக பற்ற வாருங்கள்
அழைக்கும் தேவன் அவன் குரலினை கேளுங்கள்
அமைதியின் வாழ்வினையே அழைத்திட வாருங்கள்
நன்மை கோரி நலம் செழிக்க நாடி வாருங்கள்
நலன்கள் யாவும் தந்தவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள் (2)

உண்மை அன்பு உழைப்பு நேர்மை ஓங்கி செழிக்க வாருங்கள்
கருணை பொங்கும் அவரின் ஆட்சி நிலைத்து நிற்க வாருங்கள்
புனிதம் மலர்ந்திடவே புரட்சி குரல் கொடுங்கள்
புதியதோர் சமுதாயம் படைத்திட வாருங்கள்
புவியில் இறைவன் ஆட்சி மலர ஓடி வாருங்கள்
புதுமை செய்யும் இறைவனையே பாடி வாருங்கள் (2)