உன்னிடத்தில் என்னைத் தந்தேன்

Unnitattil Ennait Tanten

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

உன்னிடத்தில் என்னைத் தந்தேன்
என்னிடத்தில் உன்னை வைத்தேன் 2

இயேசு உன் பாதத்தில் காணிக்கை நான் வைக்க
ஏதொன்றும் சொத்தும் இல்லை
பாவம் செய்தேன்
எண்ணத்தில் சுத்தம் இல்லை 2

கண்களை நான் தருகின்றேன்
கண்களுக்கோ பார்வைகொடு 2

இறைவா உன் பாதத்தில்
உள்ளத்தை நான் வைத்தேன்
உள்ளத்தில் ஞானம் கொடு
காய்ந்தே போனேன் பசுமை தந்து விடு - 2

நெஞ்சுக்குள்ளே வந்துவிடு
நிம்மதியை தந்துவிடு 2

நேசிக்க வந்த என் நெஞ்சத்தை சுத்தம் செய்
நெற்றிக்கு முத்தம் கொடு
நீயே என்னை காணிக்கை பெற்றுக் கொடு - 2