உன் இதய வாசல் தேடி வருகின்றேன்

Un Idhaya Vaasal Thedi

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

என் இதயம் உறைய என்னில் வாருமே
நீ இல்லையேல் நான் இல்லையேல் - 2
நான் வாழ என்னுள்ளம் வா

காலங்கள் மாறலாம் கோலங்கள் மாறலாம்
காற்றசைய மறக்கலாம் கடலசைய மறக்கலாம்
உன்னன்பு என்றென்றும் மாறாதையா
உன் நெஞ்சில் நான் என்றும் வாழ்வேனயா

குயில் பாட மறக்கலாம் மயிலாட மறக்கலாம்
பயமுடனே நண்பரும் என்னைவிட்டு பிரியலாம்
உன்னன்பு என்றென்றும் மாறாதையா
உன் நெஞ்கில் நான் என்றும் வாழ்வேனயா