நாங்கள் தருகின்ற காணிக்கை

Naangal Tharugindra Kaanikai

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

நாங்கள் தருகின்ற காணிக்கை
இதை ஏற்றருள் தெய்வமே -2
நாங்கள் தருகின்ற காணிக்கை

நிலையற்ற உலகம் நிலையென நினைத்து
நிம்மதியின்றி வாழ்ந்திருந்தோம் -2
கண்ணீர் பூக்களை உந்தன் பாதத்தில்
காணிக்கையாக்கவே இன்று உம்மை நாடினோம்

வளமற்ற வாழ்வில் வசந்தத்தை தேடி
பாவத்தை நாங்கள் அணிந்திருந்தோம் -2
அன்பின் பாதத்தில் எந்தன் வாழ்வினை
காணிக்கையாக்கவே இன்று உம்மை நாடினோம்

naangal tharugindra kaanikai idhai aetrarul dheyvame
naangal tharugindra kaanikai

nilaiyatra ulagam nilayena ninaithu nimmadhiyindri vaazhnthu vandhom
kaneer pookalai undhan paathathil kaanikai aakave indru ummai naadinom

valamatra vaazhvil vasanthathai thedi paavathai naangal aninthirunthom
anbin paathathil enthan vaazhvinai kaanikaiyaakkave indru ummai naadinom