இறைவனைப் புகழ்வோம் வாருங்களே

Iraivanaip pukalvom varuṅkale

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

இறைவனைப் புகழ்வோம் வாருங்களே
இணையில்லா அன்பில் இணைந்திடுவோம்
இந்நாளில் நம்மை அழைக்கின்றார்
எல்லோரும் ஒன்றாய் கூடிடுவோம்

இருகரம் நீட்டி அழைக்கின்றார்
இதயத்தை திறந்து அழைக்கின்றார்
உதயத்தை தேடி அலைவோரின்
உள்ளத்தை தேடி அழைக்கின்றார்
புதிய வாழ்வில் புனிதம் பெறுவோம்
புனிதன் இயேசு கொடுக்கின்றார்