எல்லாம் தருகின்றேன் - தந்தாய்

Ellam Tarukinren

Tamil Christian Songs

Writer/Singer

Tamil Christian Songs

எல்லாம் தருகின்றேன் - தந்தாய்
என்னையும் தருகின்றேன்

இயற்கை ஈந்த மலர்கள் பறித்துத்
தருவேன் உனக்கு காணிக்கை

உழைப்பின் பயனாய் கிடைத்த பொருளை
என்னோடு இணைத்தே தருகின்றேன்

பிறருக்காக வாழ்வதில் நானும்
என்னையே உம்மிடம் தருகின்றேன்

பிறரின் சுமையை விரும்பிச் சுமக்க
என்னையும் தகுதி ஆக்குவாய்