എന്റെ യേശുവേ

Ente Yeshuve

Malayalam Christian Songs

1 എന്റെ യേശുവേ എന്റെ കർത്തനേ
നീയെന്നുമെന്നോഹരി
എന്റെ യേശുവേ എന്റെ ദൈവമേ
നീയെന്നുമെന്നുപനിധി

നീയെൻ വിശ്വാസം നീയെൻ പ്രത്യാശ
നിൻ കൃപയെനിക്കു മതി
നിന്നിൽ ആശ്വാസം, നിന്നിൽ സന്തോഷം
നിൻ കരുതൽ എനിക്കു മതി
ആരാധ്യനാം യേശുനാഥാ
ഹല്ലേലുയ്യാ പാടിടും എന്നെന്നും ഞാൻ

2 അങ്ങെൻ ആയുസ്സിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ
ഓർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളം നിറയും
എന്നെ നടത്തിയ വഴികളതോർക്കുമ്പോൾ
നന്ദിയാൽ ഞാൻ പാടിടും;- നീയെൻ...

3 എന്നെ കാക്കുവാൻ എന്നും കരുതുവാൻ
നീയെന്നും ശക്തനല്ലോ
എൻ ജീവിത വഴികളതെന്നെന്നും
നിന്നുള്ളം കൈയ്യിലല്ലോ;- നീയെൻ...

Halle …. Hallelujah
Halle…… Hallelujah

Ente Yeshuve ente Karthane
Neeyennum en ohari
Ente Yeshuve Ente Daivame
Neeyennumen UPanidhi
Neeyen viswasam neeyen prathyasha
Nin krupa enikku mathi
Ninnil aaswasam ninnil santhosham
Nin karuthal enikku mathi
Aaradyanam Yeshu nadha
Hallelujah paadidum ennennum njan

Angen aayussil cheytha nanmakal
Orkkumbol ullam nireyum
Enne nadathiya vazhikal athorkkumbol
Nandhiyal njan paadidum [Ninnil aaswasam …

Enne kaakkuvaan enne karuthuvaan
Neeyennum shakthanallo
En jeevitha vazhikal athennennum
Ninnullam kayyilallo [Ninnil aaswasam …

Ente aayussin ella naalkalum
Nin sthuthikal njanettu paadum
Innu njanum ennude kudumbavum
Nin naamam vaazhthippadum