ప్రార్ధన విన్నావయ్యా విజయం నిచ్చావయ్యా

Praardhana Vinnaavayyaa

Kannada Christian Songs

Writer/Singer

Kannada Christian Songs

ప్రార్ధన విన్నావయ్యా – విజయం నిచ్చావయ్యా (2)
తొట్రిల్ల నియ్యలేదు – తోడుండి నడిపించావు (2)
పొగడెద పాటపాడి – పెనుతుఫానాగిపోయె
పరవశించి పాడెదా (2)
తండ్రి దేవా మంచివాడా – నిరంతరం గొప్పవాడా (2)
నిరంతరం గొప్పవాడా (2)

కన్నీరు చూసావయ్యా – కరం పట్టి నడిపావయ్యా (2)
విన్నపం విన్నావయ్యా – విడుదల నిచ్చావయ్యా (2) ||పొగడెద||

ఎబినేజర్ నీవేనయ్యా – సహాయం చేసావయ్యా (2)
ఎల్రోయి నీవేనయ్యా – నన్నిల చూసావయ్యా (2) ||పొగడెద||

నిన్నే నమ్ముకొనెదన్ – నీపై ఆనుకొనెదన్ (2)
శాంతి నొసగువాడా – నీ సన్నిధి చాలునయ్యా (2) ||పొగడెద||

Praardhana Vinnaavayyaa – Vijayam Nichchaavayyaa (2)
Thotrilla Niyyaledu – Thodundi Nadipinchaavu (2)
Pogadeda Paata Paadi – Penu Thuphaanaagipoye
Paravashinchi Paadedaa (2)
Thandri Devaa Manchivaadaa – Nirantharam Goppavaadaa (2)
Nirantharam Goppavaadaa (2)

Kanneeru Choosaavayyaa – Karam Patti Nadipaavayyaa (2)
Vinnapam Vinnaavayyaa – Vidudala Nichchaavayyaa (2) ||Pogadeda||

Ebinejar Neevenayyaa – Sahaayam Chesaavayyaa (2)
Elroyi Neevenayyaa – Nannila Choosaavayyaa (2) ||Pogadeda||

Ninne Nammukonedan – Neepai Aanukonedan (2)
Shaanthi Nosaguvaadaa – Nee Sannidhi Chaalunayyaa (2) ||Pogadeda||