உம் அழகான கண்கள்

Um Azhagana Kangal

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே
முடிந்த தென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன்

யாரும் அறியாத என்னை
நன்றாய் அறிந்து
தேடி வந்த நல்ல நேசரே

தூக்கி எறிப்பட்ட என்னை
வேண்டுமென்று சொல்லி
சேர்த்துக் கொண்ட நல்ல நேசரே

ஒன்றுமில்லாத என்னை
உம் காருண்யத்தாலே
உயர்த்தி வைத்த நல்ல நேசரே

Um Azhagaana Kangal ennai kandathaalae
Mudinthathentu ninaiththa naan uyir vaazhkintaen

Yaarum ariyaatha ennai
Nantraai arinthu thaedi vantha nalla naesarae

Thooki eriyappatta ennai Vaendumentu solli
Saerththu konda nalla naesarae

Ontumillatha ennai um Kaarunyaththaalae
Uyarththi vaiththa nalla naesarae