நான் கண்ணீர் சிந்தும் போது

Naan Kaneer Sinthum Poth

Johnsam Joyson

Writer/Singer

Johnsam Joyson

நான் கண்ணீர் சிந்தும் போது
என் கண்ணே என்றவரே
நான் பயந்து நடுங்கும் போது
பயம் வேண்டாம் என்றவரே
நான் உன்னோடு இருக்கின்றேன் என்றவரே
நீர் மாத்ரம் போதும் என் இயேசுவே
நீர் மாத்ரம் போதும் என் இயேசுவே – 2

1. காரணமின்றி என்னை பகைத்தனரே
வேண்டுமென்றே சிலர் வெறுத்தனரே – 2
உடைந்த வேளை என்னை அரவணைத்தீர்
நீர் மாத்ரம் போதும் என் இயேசுவே
நீர் மாத்ரம் போதும் என் இயேசுவே – 2

2. ஆகாதவன் என்று தள்ளிடாமல்
ஆண்டவரே என்னை நினைவு கூர்ந்தீர் – 2
ஆலோசனை தந்து நடத்தினீரே
நீர் மாத்ரம் போதும் என் இயேசுவே
நீர் மாத்ரம் போதும் என் இயேசுவே – 2

Naan Kaneer Sinthum Poth
En Kannae Enravarae
Naan Payanthu Nadunkum Pothu
Payam Vendam Endravarae
Naan Unnodu Erukinren Endravarae
Neer Mathram Pothum En Yesuvae
Neer Mathram Pothum En Yesuvae

1. Karanamendri Ennai Pakaithanarae
Vendamendrae Silar Veruthanarae
Udaintha Velai Ennai Aravanaitheer
Neer Mathram Pothum En Yesuvae

2. Agaathavan Endru Thalidamal
Andavarae Ennai Nenaivu Kurntheer
Aalasonai Thanthu Ennai Nadathineerae
Neer Mathram Pothum En Yesuvae