Aatma re, pavitraatma re

Aatma Re (Holy Spirit)

Hindi Christian Songs

Writer/Singer

Hindi Christian Songs

Aatma re, pavitraatma re
Yeshu ki sakti ko laa
Aatma re, pavitraatma re
Triek upasthiti laa
Jaha do ya teen ikatthe hue
Waha yeshu ne vada kiya
Bole tu aayega samarth shakti me
Darshan payega
- Aatma re

Teri jaisi sahakti nahi koi
Sab tune hai racha
Sab aatmae yeshu sinhasan
Matha tekte jaa
- Aatma re

Milkar hum ek man se pukare
Dekhe tera jalal
Gir jae janjire sari
Barsa de wo aag
- Aatma re