இயேசு ராஜனே

Yesu Rajane

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

இயேசு ராஜனே
நேசிக்கிறேன் உம்மையே
உயிருள்ள நாளெல்லாம்
உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன்

நேசிக்கிறேன் -(4) - உயிருள்ள

அதிசயமானவரே ஆறுதல் நாயகரே
சந்தோஷமே சமாதானமே

உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன் - நேசிக்

இம்மானுவேல் நீர்தானே
எப்போதும் இருப்பவரே
ஜீவன் தரும் திருவார்த்தையே - உம்மை

திராட்சைச் செடி நீரே
தாவீதின் வேர் நீரே
விடிவெள்ளியே நட்சத்திரமே

யோனாவிலும் பெரியவரே
சாலமோனிலும் பெரியவரே
ரபூனியே போதகரே

பாவங்கள் நிவர்த்தி செய்யும்,
கிருபாதார பலி நீரே
பரிந்து பேசும் ஆசாரியரே

Yesu raajanae
naesikkiraen ummaiyae
uyirulla naalellaam
ummaiththaan naesikkiraen

naesikkiraen -(4) – uyirulla

Athisayamaanavarae, aaruthal naayakarae
santhoshamae, samaathaanamae
ummaiththaan naesikkiraen – naesik
immaanuvael neerthaanae, eppothum iruppavarae

jeevan tharum, thiruvaarththaiyae – ummai
thiraatchaைch seti neerae, thaaveethin vaer neerae
vitivelliyae, natchaththiramae

yonaavilum periyavarae,
saalamonilum periyavarae
rapooniyae pothakarae

paavangal nivarththi seyyum,
kirupaathaara pali neerae
parinthu paesum aasaariyarae