யார் பிரிக்க முடியும்

Yaar Pirikka Mudiyum

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

யார் பிடிக்க முடியும்
என் இயேசுவின் அன்பிலிருந்து
எதுதான் பிரிக்க முடியும்
என் நேசரின் அன்பிலிருந்து

1. வேதனையோ நெருக்கடியோ
சோதனையோ பிரித்திடுமோ

2. வியாதிகளோ வியாகுலமோ
கடன் தொல்லையோ பிரித்திடுமோ

3. கவலைகளோ கஷ்டங்களோ
நஷ்டங்களோ பிரித்திடுமோ

4. பழிச்சொல்லோ பகைமைகளோ
பொறாமைகளோ பிரித்திடுமோ

5. சாத்தானோ செய்வினையோ
பில்லி சூனியமோ பிரித்திடுமோ

6. உறவுகளோ உணர்வுகளோ
எதிர்ப்புகளோ பிரித்திடுமோ

Yaar Pirikka Mudiyum
yaar pitikka mutiyum
en Yesuvin anpilirunthu
ethuthaan pirikka mutiyum
en naesarin anpilirunthu

1. vaethanaiyo nerukkatiyo
sothanaiyo piriththidumo

2. viyaathikalo viyaakulamo
kadan thollaiyo piriththidumo

3. kavalaikalo kashdangalo
nashdangalo piriththidumo

4. palichchaொllo pakaimaikalo
poraamaikalo piriththidumo

5. saaththaano seyvinaiyo
pilli sooniyamo piriththidumo

6. uravukalo unarvukalo
ethirppukalo piriththidumo