உன்னதமானவர்

Unnathamanavarin

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

உன்னதமானவர் மறைவினிலே
சர்வ வல்லவர் நிழல்தனிலே
தங்கி உறவாடி மகிழ்கின்றேன்
எங்கும் வெற்றி நான் காண்கின்றேன்

1. ஆண்டவர் எனது அடைக்கலமானார்
நான் நம்பும் கோட்டையும் அரணுமானார்
வேடர் கண்ணிகள் கொள்ளைநோய்கள்
தப்புவித்து காப்பாற்றி தாங்குகிறார்

2. தமது சிறகால் அரவணைக்கின்றார்
இறக்கையின் கீழே அமரச் செய்கின்றார்
சத்திய வசனம் எனது கேடகம்
நிச்சயம் நிச்சயம் விடுதலை உண்டு
3. என் பக்கம் ஆயிரம்பேர் விழுந்தாலும்
பதினாயிரம் பேர்தாக்கினாலும்
பாதுகாப்பவர் என் பக்கத்திலே
பாதிப்பு இல்லையே பயமில்லையே

4. செல்லுமிடமெல்லாம் என்னைக்காக்க
தமது தூதருக்கு கட்டளையிட்டார்
பாதம் கல்லிலே மோதாமலே
கைகளில் ஏந்திடுவார் தாங்கிடுவார்

5. சிங்கத்தின் மீது நான் நடந்திடுவேன்
சீறும் சர்ப்பங்களை மிதித்திடுவேன்
சமாதானத்தின் தேவன் சீக்கிரமாய்
சாத்தானை காலடியில் நசுக்கிடுவார்

Unnathamanavarin
unnathamaanavar maraivinilae
sarva vallavar nilalthanilae
thangi uravaati makilkinten
engum vetti naan kaannkinten

1. aanndavar enathu ataikkalamaanaar
naan nampum kottaைyum aranumaanaar
vaedar kannnnikal kollaiNnoykal
thappuviththu kaappaatti thaangukiraar

2. thamathu sirakaal aravannaikkintar
irakkaiyin geelae amarach seykintar
saththiya vasanam enathu kaedakam
nichchayam nichchayam viduthalai unndu
3. en pakkam aayirampaer vilunthaalum
pathinaayiram paerthaakkinaalum
paathukaappavar en pakkaththilae
paathippu illaiyae payamillaiyae

4. sellumidamellaam ennaikkaakka
thamathu thootharukku kattalaiyittar
paatham kallilae mothaamalae
kaikalil aenthiduvaar thaangiduvaar

5. singaththin meethu naan nadanthiduvaen
seerum sarppangalai mithiththiduvaen
samaathaanaththin thaevan seekkiramaay
saaththaanai kaalatiyil nasukkiduvaar