துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்

Thuthi eduthal sathan oduvan

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

துதி எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான்
முறுமுறுத்தால் திரும்பி வருவான்

துதித்துப்பாடி மதிலை இடிப்போம்
மகிழ்ந்து பாடி எரிகோ பிடிப்போம்

டேவிட் பாடினான் சவுலுக்கு விடுதலை
கலக்கம் நீங்கியது ஆறுதல் வந்தது

துதிக்கும் தாவீதுக்கோ கொஞ்சமும் பயமில்லை
விசுவாச வார்த்தையால் கோலியாத்தை முறியடிச்சான்

ஆடுகள் மேய்த்தவன் அரசனாய் மாறினான்
ஆராதனை வீரனுக்கு ப்ரமோஷன் நிச்சயம்

மீனின் வயிற்றிலே யோனா துதித்தான்
கட்டளை பிறந்தது போனான் நினிவே

வாயிலே எக்காளம் கையிலே திருவசனம்
சுயத்தை உடைத்து ஜெயத்தை எடுப்போம்

Thuthi eduththaal saaththaan oduvaan
murumuruththaal thirumpi varuvaan

thuthiththuppaati mathilai itippom
makilnthu paati eriko pitippom

taevit paatinaan savulukku viduthalai
kalakkam neengiyathu aaruthal vanthathu

thuthikkum thaaveethukko konjamum payamillai
visuvaasa vaarththaiyaal koliyaaththai muriyatichchaாn

aadukal maeyththavan arasanaay maarinaan
aaraathanai veeranukku pramoshan nichchayam

meenin vayittilae yonaa thuthiththaan
kattalai piranthathu ponaan ninivae

vaayilae ekkaalam kaiyilae thiruvasanam
suyaththai utaiththu jeyaththai eduppom