தகப்பனே தந்தையே

Thakappanae Thanthaiyae

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

தகப்பனே தந்தையே
தலைநிமிரச் செய்பவர் நீரே

கேடகம் நீரே மகிமையும் நீரே
தலை நிமிரச் செய்பவர் நீரே

எதிரிகள் எவ்வளவாய் பெருகிவிட்டனர்
எதிர்த்தெழுவோர் எத்தனை
மிகுந்து விட்டனர்

ஆனாலும் சோர்ந்து போவதில்லை
தளர்ந்து விடுவதில்லை
தகப்பன் நீர் தாங்குகிறீர்
என்னைத் தள்ளாட விடமாட்டீர்

படுத்துறங்கி மகிழ்வுடனே
விழித்தெழுவேன்
ஏனெனில் கர்த்தர்
என்னை ஆதரிக்கின்றீர்

அச்சமில்லையே கலக்கமில்லையே
வெற்றி தரும் கர்த்தர் என்னோடு
தோல்வி என்றும் எனக்கில்லையே

ஒன்றுக்கும் நான் கலங்காமல்
ஸ்தோத்தரிப்பேன்
அறிவுக்கெட்டா பேர் அமைதி
பாதுகாக்குதே

நீர் விரும்பத்தக்கவை,தூய்மையானவை
அவைகளையே தியானம் செய்கின்றேன்
தினம் அறிக்கை செய்து ஜெயம் எடுப்பேன்

Thakappanae thanthaiyae
thalainimirach seypavar neerae

kaedakam neerae makimaiyum neerae
thalai nimirach seypavar neerae

ethirikal evvalavaay perukivittanar
ethirththeluvor eththanai
mikunthu vittanar

aanaalum sornthu povathillai
thalarnthu viduvathillai
thakappan neer thaangukireer
ennaith thallaada vidamaattir

paduththurangi makilvudanae
viliththeluvaen
aenenil karththar
ennai aatharikkinteer

achchamillaiyae kalakkamillaiyae
vetti tharum karththar ennodu
tholvi entum enakkillaiyae

ontukkum naan kalangaamal
sthoththarippaen
arivukketta paer amaithi
paathukaakkuthae

neer virumpaththakkavai,thooymaiyaanavai
avaikalaiyae thiyaanam seykinten
thinam arikkai seythu jeyam eduppaen