புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே

Puthiya Vaazhvu Tharum Punitha Aaviyae

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

புதிய வாழ்வு தரும் புனித ஆவியே
பரிசுத்த தெய்வமே பரலோக தீபமே

1. இருள் நிறைந்த உலகத்திலே
வெளிச்சமாய் வாருமையா
பாவ இருள் நீக்கி பரிசுத்தமாக்கும்
பரமனே வாருமையா
வரவேண்டும் வல்லவரே
வரவேண்டும் நல்லவரே
வரவேண்டும் வரவேண்டும்

2. தடைகள் நீக்கும் தயாபரரே
உடையாய் வாருமையா
ஒடுங்கிப் போன எங்கள் ஆவியை விரட்டி
உற்சாகம் தாருமையா

3. எண்ணெய் அபிஷேகம் எங்கள் மேலே
நிரம்பி வழியணுமே
மண்ணான உடலை வெறுத்து வெறுத்து என்றும்
பண்பாடி மகிழணுமே

4. உலகம் எங்கிலும் சுவைத்தரும் வெண்ணிற
உப்பாய் மாறணுமே
இலைகள் உதிராமல் கனிகள் தந்திடும்
மரமாய் வளரணுமே

5. துயரம் நீக்கி ஆறுதல் அளிக்கும்
தூயவர் வரவேணுமே
புலம்பல் மாற்றி மகிழ்ச்சியூட்டும்
புனிதரே வரவேணுமே

puthiya vaalvu tharum punitha aaviyae
parisuththa theyvamae paraloka theepamae

1. irul niraintha ulakaththilae
velichchamaay vaarumaiyaa
paava irul neekki parisuththamaakkum
paramanae vaarumaiyaa
varavaenndum vallavarae
varavaenndum nallavarae
varavaenndum varavaenndum

2. thataikal neekkum thayaapararae
utaiyaay vaarumaiyaa
odungip pona engal aaviyai viratti
ursaakam thaarumaiyaa

3. ennnney apishaekam engal maelae
nirampi valiyanumae
mannnnaana udalai veruththu veruththu entum
pannpaati makilanumae

4. ulakam engilum suvaiththarum vennnnira
uppaay maaranumae
ilaikal uthiraamal kanikal thanthidum
maramaay valaranumae

5. thuyaram neekki aaruthal alikkum
thooyavar varavaenumae
pulampal maatti makilchchiyoottum
punitharae varavaenumae