நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா என்

Nirappungappa

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா என்
பாத்திரத்தை தண்ணீராலே நிரப்புங்கப்பா
நிரப்புங்கப்பா நிரப்புங்கப்பா உம்
பரிசுத்த ஆவியாலே நிரப்புங்கப்பா

இரவெல்லாம் கண்விழித்து ஜெபிக்கணும்
எதை நினைத்தும் கலங்காம துதிக்கணும்

ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடணும்
ஆயிரங்கள் உம்மண்டை நடத்தணும்

தூய வாழ்வு தினம் வாழணும்
தாய்நாடு உம்பாதம் திரும்பணும் என்

அப்பா உம் ஏக்கங்கள் அறியணும்
தப்பாமல் உம் வழியில் நடக்கணும்

பாவங்கள் சாபங்கள் நீக்கணும்
பரிசுத்த வாழ்க்கை இன்று வாழணும்

Nirappungappaa nirappungappaa en
paaththiraththai thannnneeraalae nirappungappaa
nirappungappaa nirappungappaa um
parisuththa aaviyaalae nirappungappaa

iravellaam kannviliththu jepikkanum
ethai ninaiththum kalangaama thuthikkanum

aaraaka perukkeduththu odanum
aayirangal ummanntai nadaththanum

thooya vaalvu thinam vaalanum
thaaynaadu umpaatham thirumpanum en

appaa um aekkangal ariyanum
thappaamal um valiyil nadakkanum

paavangal saapangal neekkanum
parisuththa vaalkkai intu vaalanum