நம்பிக்கையினால் நீ

Nambikkaiyinaal Nee

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நம்பிக்கையினால் நீ வாழ்வு பெறுவாய்
நண்பனே நீ பயப்படாதே
பயம் வேண்டாம் திகில் வேண்டாம்
படைத்தவர் உன்னை நடத்திச்செல்வார்

1. அதிசயக் கல்வாரி சிலுவையிலே
அனைத்தையும் செய்து முடித்துவிட்டார்
தழும்புகளால் நீ சுகமானாய்
தயவினால் மறுபடி பிறந்துவிட்டாய்

2. ஆடையை தொட்டால் நலம்பெறுவேனே
அறிக்கை செய்து சுகமடைந்தாள்
ஒருத்துளி சந்தேகமில்லாமலே
ஓடிவா இயேசு இன்று சுகம் தருவார்

3. ஆபிரகாம் சாராள் குழந்தைப்பெற
ஆற்றல் பெற்றது நம்பிக்கையினால்
வாக்குதத்தம் செய்தவர் நம்பதக்கவர்
ஏக்கமெல்லாம் எப்படியும் நிறைவேற்றுவார்

4. கட்டாந்தரையிலே நடப்பது போல்
கடலைக் கடந்தனர் நம்பிக்கையினால்
எரிகோ மதில்கள் விழுந்தனவே
ஏழுநாள் ஊர்வலம் வந்ததினால்

5. உலகிலே இருக்கும் அவனை விட
உனக்குள் இருப்பவர் பெரியவரே
துணை நின்று உனக்காய் யுத்தம் செய்வார்
துரிதமாய் வெற்றி காணச் செய்வார்

6. மலையைப் பார்த்து கடலில் விழு
என்று சொன்னால் நடந்திடுமே
உன்னாலே கூடாதது ஒன்றுமில்லையே
நம்பினால் எல்லாம் நடந்திடுமே

Nambikkaiyinaal Nee
nampikkaiyinaal nee vaalvu peruvaay
nannpanae nee payappadaathae
payam vaenndaam thikil vaenndaam
pataiththavar unnai nadaththichchelvaar

1. athisayak kalvaari siluvaiyilae
anaiththaiyum seythu mutiththuvittar
thalumpukalaal nee sukamaanaay
thayavinaal marupati piranthuvittay

2. aataiyai thottal nalamperuvaenae
arikkai seythu sukamatainthaal
oruththuli santhaekamillaamalae
otivaa Yesu intu sukam tharuvaar

3. aapirakaam saaraal kulanthaippera
aattal pettathu nampikkaiyinaal
vaakkuthaththam seythavar nampathakkavar
aekkamellaam eppatiyum niraivaettuvaar

4. kattantharaiyilae nadappathu pol
kadalaik kadanthanar nampikkaiyinaal
eriko mathilkal vilunthanavae
aelunaal oorvalam vanthathinaal

5. ulakilae irukkum avanai vida
unakkul iruppavar periyavarae
thunnai nintu unakkaay yuththam seyvaar
thurithamaay vetti kaanach seyvaar

6. malaiyaip paarththu kadalil vilu
entu sonnaal nadanthidumae
unnaalae koodaathathu ontumillaiyae
nampinaal ellaam nadanthidumae