நம் இயேசு நல்லவர்

Nam Yesu Nallavar

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நம் இயேசு நல்லவர் ஒருபோதும் கைவிடார்
ஒரு நாளும் விலகிடார்

ஒன்று சேர்ந்து நாம் துதிப்போம்
சாத்தானை மிதிப்போம்
தேசத்தை சுதந்தரிப்போம்

1. அதிசயமானவர் ஆறுதல் தருகிறார்
சர்வ வல்லவர் சமாதானம் தருகிறார்
2. கண்ணீரைக் காண்கிறார் கதறலைக் கேட்கிறார்
வேதனை அறிகிறார் விடுதலை தருகிறார்
3. எதிர்காலம் நமக்குண்டு எதற்கும் பயமில்லை
அதிகாரம் கையிலே ஆளுவோம் தேசத்தை
4. நொறுங்குண்ட நெஞ்சமே நோக்கிடு இயேசுவை
கூப்பிடு உண்மையாய் குறையெல்லாம் நீக்குவார்
5. நண்பனே கலங்காதே நம்பிக்கை இழக்காதே
கண்ணீரைத் துடைப்பவர் கதவண்டை நிற்கிறார்
6. எத்தனை இழப்புகள் ஏமாற்றம் தோல்விகள்
கர்த்தரோ மாற்றுவார் கரம்நீட்டித் தேற்றுவார்
7. என் இயேசு வருகிறார் மேகங்கள் நடுவிலே
மகிமையில் சேர்த்திட மறுரூபமாக்குவார்

Nam Yesu Nallavar
nam Yesu nallavar orupothum kaividaar
oru naalum vilakidaar

ontu sernthu naam thuthippom
saaththaanai mithippom
thaesaththai suthantharippom

1. athisayamaanavar aaruthal tharukiraar
sarva vallavar samaathaanam tharukiraar

2. kannnneeraik kaannkiraar katharalaik kaetkiraar
vaethanai arikiraar viduthalai tharukiraar

3. ethirkaalam namakkunndu etharkum payamillai
athikaaram kaiyilae aaluvom thaesaththai

4. norungunnda nenjamae Nnokkidu Yesuvai
kooppidu unnmaiyaay kuraiyellaam neekkuvaar

5. nannpanae kalangaathae nampikkai ilakkaathae
kannnneeraith thutaippavar kathavanntai nirkiraar

6. eththanai ilappukal aemaattam tholvikal
karththaro maattuvaar karamneettith thaettuvaar

7. en Yesu varukiraar maekangal naduvilae
makimaiyil serththida maruroopamaakkuvaar