நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே

Nadantha Thellam Nanmaike

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

நடந்ததெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே
நன்றி செல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கே
நடப்பதெல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கே
நன்றி சொல்லி மகிழ்வேன் இன்றைக்கு
நன்றி(2) எல்லாம் நன்மைக்கே நன்றி

1. தீமைகளை நன்மையாக மாற்றினீர்
துன்ப்களை இன்பமாக மாற்றினீர்;

2. சிலுவைதனை அனுமதித்தீர் நன்றி
சிந்தைதனை மாற்றினீர் நன்றி

3. உள்ளான மனிதனை புதிதாக்கி
உடைத்து உருமாற்றி நடத்துகிறீர்

4. என் கிருபை உனக்குப் போதும் என்றீர்
உன் பெலவீனத்தில் என் பெலன் என்றீர்

5. தாங்கிடும் பெலன் தந்தீர் நன்றி
தப்பிச் செல்ல வழிசெய்தீர் நன்றி

6. விசுவாசப்புடமிட்டீர் நன்றி
பொன்னாக விளங்கச் செய்தீர் நன்றி

7. கசப்புக்களை மாற்றி விட்டீர் நன்றி
மன்னிக்கும் மனம் தந்தீர் நன்றி

Nadantha Thellam Nanmaike
nadanthathellaam nanmaikkae nanmaikkae
nanti selli makilvaen intaikkae
nadappathellaam nanmaikkae nanmaikkae
nanti solli makilvaen intaikku
nanti(2) ellaam nanmaikkae nanti

1. theemaikalai nanmaiyaaka maattineer
thunpkalai inpamaaka maattineer;

2. siluvaithanai anumathiththeer nanti
sinthaithanai maattineer nanti

3. ullaana manithanai puthithaakki
utaiththu urumaatti nadaththukireer

4. en kirupai unakkup pothum enteer
un pelaveenaththil en pelan enteer

5. thaangidum pelan thantheer nanti
thappich sella valiseytheer nanti

6. visuvaasappudamittir nanti
ponnaaka vilangach seytheer nanti

7. kasappukkalai maatti vittir nanti
mannikkum manam thantheer nanti