மகிமையடையும் இயேசு

Magimai Adaiyum Yesu

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

மகிமையடையும் இயேசு ராஜனே
மாறாத நல்ல மேய்ப்பனே
உந்தன் திருநாமம் வாழ்க
உலகெங்கும் உம் அரசு வருக – வருக

1. உலகமெல்லாம் மீட்படைய
உம் ஜீவன் தந்தீரையா

2. பாவமெல்லாம் கழுவிடவே
உம் இரத்தம் சிந்தினீரே

3. சாபமெல்லாம் போக்கிடவே
முள்முடி தாங்கினீரே

4. என் பாடுகள் ஏற்றுக் கொண்டார்
என் துக்கம் சுமந்தீரையா

5. கசையடிகள் உனக்காக
காயங்கள் உனக்காக

6. நோய்களெல்லாம் நீக்கிடவே
காயங்கள் பட்டீரையா

makimaiyataiyum Yesu raajanae

maaraatha nalla maeyppanae

unthan thirunaamam vaalka

ulakengum um arasu varuka varuka

ulakamellaam meetpataiya

um jeevan thantheeraiyaa

paavamellaam kaluvidavae

um iraththam sinthineerae

saapamellaam pokkidavae

mulmuti thaangineerae

en paadukal aettuk konnteer
en thukkam sumantheeraiyaa
kasaiyatikal enakkaaka
kaayangal enakkaaka