கூடுமே எல்லாம்

Koodume Ellam Koodume

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

கூடுமே எல்லாம் கூடுமே
உம்மாலே எல்லாம் கூடும்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை உம்மால்
கூடாதது ஒன்றுமில்லை

1. கடல்மீது நடந்தீரையா
கடும்புயல் அடக்கினீரே
சாத்தானை ஒடுக்கினீரே
சர்வ வல்லவரே

2. செங்கடல் உம்மை கண்டு
ஓட்டம் பிடித்தது ஏன்
யோர்தான் உம்மைக் கண்டு
பின்னோக்கிச் சென்றது ஏன்

3. மரித்து உயிர்;த்தீரையா
மரணத்தை ஜெயித்தீரையா
மறுபடி வருவீரையா
உருமாற்றம் தருவீரையா

4. உம் நாமம் சொன்னால் போதும்
பேய்கள் ஓடுதையா
உம் பெயரால் கை நீட்டினால்
நோய்கள் மறையுதையா

Koodume Ellam Koodume
koodumae ellaam koodumae
ummaalae ellaam koodum
koodaathathu ontumillai ummaal
koodaathathu ontumillai

1. kadalmeethu nadantheeraiyaa
kadumpuyal adakkineerae
saaththaanai odukkineerae
sarva vallavarae

2. sengadal ummai kanndu
ottam pitiththathu aen
yorthaan ummaik kanndu
pinnokkich sentathu aen

3. mariththu uyir;ththeeraiyaa
maranaththai jeyiththeeraiyaa
marupati varuveeraiyaa
urumaattam tharuveeraiyaa

4. um naamam sonnaal pothum
paeykal oduthaiyaa
um peyaraal kai neettinaal
Nnoykal maraiyuthaiyaa