கைதட்டி பாடி மகிழ்ந்திருப்போம்

Kai Thatti Paadi Magilnthiruppom

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

கர்த்தர் சமூகத்தில் களிகூறுவோம்
களிகூறுவோம் களிகூறுவோம்
கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் சொல்லி மகிழ்வோம்
களிகூறுவோம் களிகூறுவோம்
கவலைகள் மறந்து களிகூறுவோம்

1. நினைப்பதற்கும் நான்ஜெபிப்பதற்கும்
அதிகமாய் செய்திடுவார்

2. பயப்படாதே உன்னை மீட்டுக் கொண்டென்
எனக்கே நீ சொந்தம் என்றார்

3. நன்மையும் கிருபையும் நம்மைத் தொடரும்
ஜீவனுள்ள நாட்களெல்லாம்

4. அறிவு புகட்டுவார் பாதை காட்டுவார்
ஆலோசனை அவர் தருவார்

5. ஆபத்துக் காலத்தில் நோக்கிக் கூப்பிட்டால்
அவர் நம்மை விடுவிப்பாரே

6. வாலாக்காமல் அவர் தலையாக்குவார்
கீழாக்காமல் மேலாக்குவார்

7. உள்ளங்கையில் அவர் பொறித்துள்ளார்
அவர் உன்னை மறப்பதில்லை

Kai Thatti Paadi Magilnthiruppom
kaithatti paati makilnthiruppom
karththar samookaththil kalikooruvom
kalikooruvom kalikooruvom
karththar sonna vaakkuththaththam solli makilvom
kalikooruvom kalikooruvom
kavalaikal maranthu kalikooruvom

1. ninaippatharkum naanjepippatharkum
athikamaay seythiduvaar

2. payappadaathae unnai meettuk konnden
enakkae nee sontham entar

3. nanmaiyum kirupaiyum nammaith thodarum
jeevanulla naatkalellaam

4. arivu pukattuvaar paathai kaattuvaar
aalosanai avar tharuvaar

5. aapaththuk kaalaththil Nnokkik kooppittal
avar nammai viduvippaarae

6. vaalaakkaamal avar thalaiyaakkuvaar
geelaakkaamal maelaakkuvaar

7. ullangaiyil avar poriththullaar
avar unnai marappathillai