ஜீவனை விட தேவனை

Jeevanai Vida Devanai

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஜீவனை விட தேவனை நேசிக்கணும்
இந்த செல்வத்தை விட கர்த்தரை நேசிக்கணும் – தம்பி
அப்போ சாத்தானை ஓட ஓட தொரத்தலாம்
அவன் சேனைகளை அடியோட அகற்றலாம்

போராடு…தைரியமாய் போராடு..
வெற்றி நிச்சயம் விடுதலை சத்தியம்

ஜீவனை விட தேவனை நேசிக்கிறேன்
இந்த செல்வத்தை விட கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் நான்
அதனால்.. சாத்தானை ஓட ஓட தொரத்துவேன்
அவன் சேனைகளை அடியோட அகற்றுவேன்

போராடுவேன்..தைரியமாய் போராடுவேன்
வெற்றி நிச்சயம் விடுதலை சத்தியம்

Jeevanai Vida Thaevanai Naesikkanum
Intha Selvaththai Vida Karththarai Naesikkanum - Thampi
Appo Saaththaanai Oda Oda Thoraththalaam
Avan Senaikalai Atiyoda Akattalaam

Poraadu…Thairiyamaay Poraadu..
Vetti Nichchayam Viduthalai Saththiyam

Jeevanai Vida Thaevanai Naesikkiraen
Intha Selvaththai Vida Karththarai Naesikkiraen Naan
Athanaal.. Saaththaanai Oda Oda Thoraththuvaen
Avan Senaikalai Atiyoda Akattuvaen

Poraaduvaen..Thairiyamaay Poraaduvaen
Vetti Nichchayam Viduthalai Saththiyam