ஜெப ஆவி ஊற்றுமையா

Jeba aavi ootrumaiya

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஜெப ஆவி ஊற்றுமையா
ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கணுமே

ஸ்தோத்திர பலி, விண்ணப்ப ஜெபம்
எந்நேரமும் நான் ஏறெடுக்கணும்

உபவாசித்து, உடலை ஒறுத்து,
ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கணுமே

திறப்பின் வாசலில் நிற்கணுமே
தேசத்திற்காய் கதறணுமே -என்

முழங்கால்கள் முடங்கணுமே
கண்கள் எல்லாம் குளமாகணும் -என்

தானியேல் போல மூன்று வேளையும்
தவறாமல் நான் ஜெபிக்கணுமே

Jepa aavi oottumaiyaa
jepikkanum jepikkanumae

sthoththira pali, vinnnappa jepam
ennaeramum naan aeraெdukkanum

upavaasiththu, udalai oruththu,
ovvoru naalum jepikkanumae

thirappin vaasalil nirkanumae
thaesaththirkaay katharanumae -en

mulangaalkal mudanganumae
kannkal ellaam kulamaakanum -en

thaaniyael pola moontu vaelaiyum
thavaraamal naan jepikkanumae