எப்போதும் என் முன்னே

Eppothum En Munne

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

எப்போதும் என் முன்னே
உம்மைத்தான் நிறுத்தியுள்ளேன்
என் மேய்ப்பர் நீர்தானையா
குறை ஒன்றும் எனக்கில்லையே

என் நேசரே என் மேய்ப்பரே
எப்போதும் நீர்தானையா
என் முன்னே நீர்தானையா

உம் இல்லம் ஆனந்தம்
பரிபூரண ஆனந்தம்
பேரின்பம் நீர்தானையா
நிரந்தர பேரின்பமே -என் நேசரே

என் இதயம் மகிழ்கின்றது
உடலும் இளைப்பாறுது
எனைக் காக்கும் தகப்பன் நீரே
பரம்பரைச் சொத்தும் நீரே

என் செல்வம் என் தாகம்
எல்லாமே நீர்தானையா
எனக்குள்ளே வாழ்கின்றீர்
அசைவுற விடமாட்டீர்

கல்வாரி எனக்காக
காயங்கள் எனக்காக
திரு இரத்தம் எனக்காக
சிந்தியே ஜீவன் தந்தீர்

Eppothum en munnae
ummaiththaan niruththiyullaen
en maeyppar neerthaanaiyaa
kurai ontum enakkillaiyae

en naesarae en maeypparae
eppothum neerthaanaiyaa
en munnae neerthaanaiyaa

um illam aanantham
paripoorana aanantham
paerinpam neerthaanaiyaa
niranthara paerinpamae -en naesarae

en ithayam makilkintathu
udalum ilaippaaruthu
enaik kaakkum thakappan neerae
paramparaich soththum neerae

en selvam en thaakam
ellaamae neerthaanaiyaa
enakkullae vaalkinteer
asaivura vidamaattir

kalvaari enakkaaka
kaayangal enakkaaka
thiru iraththam enakkaaka
sinthiyae jeevan thantheer