பலிபீடமே பலிபீடமே

Balipeedamae Balipeedamae

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

பலிபீடமே பலிபீடமே (2)
கறைகள் போக்கிடும்
கண்ணீர்கள் துடைத்திடும்
கல்வாரி பலிபீடமே (2)
பலிபீடமே பலிபீடமே

1.பாவ நிவிர்த்தி செய்ய
பரிகார பலியான பரலோக பலிபீடமே (2)
ரத்தம் சிந்தியதால் இலவச
மீட்பு தந்த ரட்சக பலிபீடமே (2) -பலிபீடமே

2. மன்னியும் மன்னியும் என்று மனதார
பரிந்து பேசும் மகிமையின் பலிபீடமே (2)
எப்போதும் வந்தடைய இரக்கம்
சகாயம் பெற ஏற்ற பலிபீடமே (2) -பலிபீடமே

3. ஈட்டியால் விலாவில் எனக்காக
குத்தப்பட்ட என் நேசர் பலிபீடமே (2)
ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டதே
ஜீவ நதியாய் எப்படி நான் நன்றி சொல்வேன் (2) -பலிபீடமே

4. எல்லாம் முடிந்தது என்று அனைத்தையும்
செய்து முடித்த அதிசய பலிபீடமே (2)
ஒப்படைத்தேன் ஆவியை என்று சொல்லி
அர்ப்பணித்த ஒப்பற்ற பலிபீடமே (2) -பலிபீடமே

Palipeedamae palipeedamae (2)
karaikal pokkidum
kannnneerkal thutaiththidum
kalvaari palipeedamae (2)
palipeedamae palipeedamae

1.paava nivirththi seyya
parikaara paliyaana paraloka palipeedamae (2)
raththam sinthiyathaal ilavasa
meetpu thantha ratchaka palipeedamae (2) -palipeedamae

2. manniyum manniyum entu manathaara
parinthu paesum makimaiyin palipeedamae (2)
eppothum vanthataiya irakkam
sakaayam pera aetta palipeedamae (2) -palipeedamae

3. eettiyaal vilaavil enakkaaka
kuththappatta en naesar palipeedamae (2)
raththamum thannnneerum purappattathae
jeeva nathiyaay eppati naan nanti solvaen (2) -palipeedamae

4. ellaam mutinthathu entu anaiththaiyum
seythu mutiththa athisaya palipeedamae (2)
oppataiththaen aaviyai entu solli
arppanniththa oppatta palipeedamae (2) -palipeedamae