ஆவியான எங்கள் அன்பு

Aviyana Engal Anbu

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே
அடியோரை ஆட்கொண்டு நடத்துமே
ஆட்கொண்டு எங்களை அனலாக்கும்
அன்பினால் இன்று அலங்கரியும்..

1. ஜெபிக்க வைக்கும் எங்கள் ஜெபவீரனே
துதிக்கத் தூண்டும் துணையாளரே
சாத்தானின் சகல தந்திரங்களை
தகர்த்தெறிய வாரும் ஐயா

2. சாவுக்கேதுவான எங்கள் சரீரங்களை
உயிர்பெறச் செய்பவரே
சரீரங்களின் தீய செயல்களையே
சாகடிக்க வாருமையா

3. பெலன் இல்லாத நேரங்களில்
உதவிடும் துணையாளரே
சொல்லொண்ணா பெருமூச்சோடு
ஜெபித்திட வாருமையா

4. மனதை புதிதாக்கும் மன்னவனே
மறுரூபமாக்குமையா
ராஜாவின் இரண்டாம் வருகைக்காக
எந்நாளும் ஏங்கச் செய்யும் – இயேசு

5. தேவாதி தேவனின் ஆழங்களை
ஆராய்ந்து அறிபவரே
அப்பாவின் திருச்சித்தம் வெளிப்படுத்தி
எப்போதும் நடத்தும் ஐயா

Aaviyaana engal anpu theyvamae
atiyorai aatkonndu nadaththumae
aatkonndu engalai analaakkum
anpinaal intu alangariyum..

1. jepikka vaikkum engal jepaveeranae
thuthikkath thoonndum thunnaiyaalarae
saaththaanin sakala thanthirangalai
thakarththeriya vaarum aiyaa

2. saavukkaethuvaana engal sareerangalai
uyirperach seypavarae
sareerangalin theeya seyalkalaiyae
saakatikka vaarumaiyaa
3. pelan illaatha naerangalil
uthavidum thunnaiyaalarae
sollonnnnaa perumoochchodu
jepiththida vaarumaiyaa

4. manathai puthithaakkum mannavanae
maruroopamaakkumaiyaa
raajaavin iranndaam varukaikkaaka
ennaalum aengach seyyum - Yesu

5. thaevaathi thaevanin aalangalai
aaraaynthu aripavarae
appaavin thiruchchiththam velippaduththi
eppothum nadaththum aiyaa