அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கி விடும்

Athi seekirathil neengividuum

Fr S J Berchmans

Writer/Singer

Fr S J Berchmans

அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கி விடும்
இந்த இலேசான உபத்திரவம்

சோர்ந்து போகாதே -நீ

உள்ளார்ந்த மனிதன் நாளுக்கு நாள்
புதிதாக்கப்படுகின்ற நேரமிது

ஈடு இணையில்லா மகிமை
இதனால் நமக்கு வந்திடுமே

காண்கின்ற உலகம் தேடவில்லை
காணாதப் பரலோகம் நாடுகிறோம்

கிறிஸ்துவின் பொருட்டு நெருக்கப்பட்டால்
பாக்கியம் நமக்கு பாக்கியமே

மன்னவன் இயேசு வருகையிலே
மகிழ்ந்து நாமும் களிகூருவோம்

மகிமையின் தேவ ஆவிதாமே
மண்ணான நமக்குள் வாழ்கின்றார்

Athiseekkiraththil neengi vidum
intha ilaesaana upaththiravam

sornthu pokaathae -nee

ullaarntha manithan naalukku naal
puthithaakkappadukinta naeramithu

eedu innaiyillaa makimai
ithanaal namakku vanthidumae

kaannkinta ulakam thaedavillai
kaannaathap paralokam naadukirom

kiristhuvin poruttu nerukkappattal
paakkiyam namakku paakkiyamae

mannavan Yesu varukaiyilae
makilnthu naamum kalikooruvom

makimaiyin thaeva aavithaamae
mannnnaana namakkul vaalkintar